Om

Kreativ, alsidig og omhyggelig hortonom med grønne fingre og et grønt hjerte.

Før opstart af egen virksomhed har jeg 8 års erfaring som hortonom fra forskellige ansættelser lige fra privat tegnestue til projektansættelser i kommunale forvaltninger. Mit arbejde har primært været formidling og projektering af grønne områder. Opgaverne har været meget forskellige og varierende i karakter og skala. Fra indretning af haverum i boligforening til tegning og beskrivelse af stiforløb i grønne korridorer i en kommune, samt udarbejdelse af ansøgning til et grønt og bæredygtigt projekt i forbindelse med byfornyelse.

Jeg har erfaring med undervisning indenfor for de grønne områder. Eksempelvis anlægsgartnere og en Green-keeper skole. Desuden har jeg undervist i vedligehold af grønne områder, samt plejeplaner på forskellige niveauer. Jeg har været konsulent i Haveselskabet og har i dag et samarbejde med dem.

Jeg har stor interesse og kendskab til stauder, buske og træer – de grønne elementer. Særlig stauderne har min store passion. På KU Science har jeg i mit speciale og efterfølgende arbejdet med staudeanvendelse. I dag arbejder jeg med træer, buske, stauder og græsser anvendt i private haver, i landskabet samt anvendelse i det urbane rum.

Dette har de sidste par år ført til konsulentopgaver som beplantnings rådgiver for landskabsarkitekter, kommuner og privat forsyningsselskab. Her arbejder jeg med på sidelinjen, når der skal findes de rette træer, buske og stauder til et nyt byggeri eller til renovering af et grønt område. Jeg arbejder som fagjournalist og skriver artikler til fagblade, magasiner og digitale medier.