Om

Kreativ, alsidig og omhyggelig landskabsarkitekt med grønne fingre og et grønt hjerte.

Før opstart af egen virksomhed har jeg 8 års erfaring som hortonom fra forskellige ansættelser lige fra privat tegnestue til projektansættelser i kommunale forvaltninger. Mit arbejde har primært været formidling og projektering af grønne områder. Opgaverne har været meget forskellige og varierende i karakter og skala. Fra indretning af haverum i boligforening til tegning og beskrivelse af stiforløb i grønne korridorer i en kommune, samt udarbejdelse af ansøgning til et grønt og bæredygtigt projekt i forbindelse med byfornyelse.

Jeg har erfaring med undervisning indenfor for de grønne områder. Eksempelvis anlægsgartnere og en Green-keeper skole. Desuden har jeg undervist i vedligehold af grønne områder, samt plejeplaner på forskellige niveauer. Jeg har været konsulent i Haveselskabet og har i dag et samarbejde med dem.

Jeg har stor interesse og kendskab til stauder, buske og træer – de grønne elementer. Særlig stauderne har min store passion. På KU Science har jeg i mit speciale og efterfølgende arbejdet med staudeanvendelse. I dag arbejder jeg med træer, buske, stauder og græsser anvendt i haverummet, det store og det lille. Samt i landskabet og deres anvendelse i det urbane rum. For tiden fylder biodiversitet ret meget i mine projekter. Jeg har et samarbejde med en anden landskabsarkitekt. Her forsøger vi at implementere biodiversiteten i de forskellige projekter vi arbejder på sammen.

De sidste par har jeg arbejdet som beplantnings rådgiver for landskabsarkitekter, kommuner og privat forsyningsselskab. Her arbejder jeg med på sidelinjen, når der skal findes de rette træer, buske og stauder til et nyt byggeri eller til renovering af et grønt område. Jeg arbejder som fagjournalist og skriver artikler til fagblade og div. magasiner.