Foredrag om planteanvendelse og håndtering af regnvand

Mine foredrag er med egne fotos og PowerPoint præsentation – de er alle af ca. 2 timers varighed.

Stauder til den naturlige og moderne have

Få inspiration til en fornyelse af dit staudebed på en sjov måde. Du får inspiration til at anvende flotte græsser, store lette stauder og spændende løg, så der hersker harmoni med farver og form i dit staudebed. Du får ideer til at komponere dit staudebed, så det hele året har noget at byde på.

Eksempler på staudebede fra haver i Danmark og Holland, som anvender interessante stauder.

Mine tanker til staudebede er, at trække naturen ind i haven. Naturen er mangfoldig, det skal dine bede også være. Anvend en naturlig dyrkning og behandling af dine stauder og få idéer til udvikling af dit staudebed. Lær lidt om hvordan forskellige stauder konkurrere og hvordan de vokser og klarer sig i bedet.

Jeg fortæller om, hvordan man kan indrette en naturlig og moderne have. Hvor stauderne, kan indgå i harmoniske staudeplantinger, som er overskuelige at vedligeholde og som giver gode oplevelser året rundt.

Gør haven frodig med klatreplanter og stauder

Klatreplanter og stauder er fine at kombinere. Disse planter anvendes både i den lille have og i den store have for at opnå frodighed og rumopdeling. I foredraget viser jeg forskellige eksempler på gårdhaver og gårdanlæg, der er omdannet til grønne og frodige rum. Klatre- og slyngplanter anvendt omkring en pergola, kolonnade, gamle træer, eller på klatrestativer så huset beskyttes. Med en kombination af klatreplanter og stauder, er det let at opnå noget grønt og levende, der samtidigt signalerer frodighed.

Håndtering af regnvand i haven

Et foredrag der kommer med konkrete forslag til, hvordan det er muligt at få mere styr på regnvandet, og selv drage nytte af det. Hvordan kan vi spare den offentlige kloak for store vandafledninger? Har vi mulighed for at udnytte regnvandet og hvordan gør vi det?

Regnvand og biologisk mangfoldighed i byen

Hvilke muligheder får vi i haven og byen, når vi styrer regnvandet og opsamler det? Opsamlet regnvand skaber liv og giver gode muligheder biologiske mangfoldighed.

Regnbedet

  • Etablering af et regnvandsbed
  • Hjemmehørende plantearter til regnvandsbedet
  • Forskellige jordtyper og evt. faskine ved regnbedet

Genbrug regnvandet

  • Regnvandstønde eller tank
  • Placering
  • Underjordisk opsamling

Styr vandet – forsinkelse

  • Grønne tage – muligheder og begrænsninger
  • Det plantede tag
  • Grøfter mv.