Om

Kreativ, alsidig og omhyggelig landskabsarkitekt med grønne fingre og et grønt hjerte.

Før opstart af egen virksomhed har jeg 8 års erfaring som hortonom fra forskellige ansættelser fra privat tegnestue til projektansættelser i kommunale forvaltninger. Mit arbejde har primært været formidling og projektering af grønne områder. Opgaverne er ret forskellige og varierende i karakter og skala. Fra indretning af haverum i boligforening til tegning og beskrivelse af stiforløb i grønne korridorer i en kommune, samt udarbejdelse af ansøgning til et grønt og bæredygtigt projekt i forbindelse med byfornyelse.

Jeg har erfaring med undervisning indenfor for de grønne områder. Eksempelvis anlægsgartnere og en Green-keeper skole. Desuden har jeg undervist i vedligehold af grønne områder, samt plejeplaner på forskellig niveau. Jeg har været konsulent i Haveselskabet og har i dag et samarbejde med dem.

Jeg har stor interesse og kendskab til stauder, buske og træer – de grønne elementer. Særlig stauderne har min store passion. På KU Science har jeg i mit speciale og efterfølgende arbejdet med staudeanvendelse. I dag arbejder jeg med træer, buske, stauder og græsser anvendt i landskabet, i haven og i det urbane rum.  For tiden fylder biodiversitet ret meget i flere projekter. Jeg har et samarbejde med en arkitekt, der også beskæftiger sig med arealerne imellem bygningerne. Her forsøger vi også at implementere biodiversiteten i de forskellige projekter vi arbejder på.

De sidste par år har jeg arbejdet som landskabsarkitekt for kommuner og privat forsyningsselskab. Her arbejder vi eksempelvis med opgaver som begrønning af bygningsværker der skal have en lang levetid. Tegnestuen arbejder med projektering og beskriver udbudsmateriale til de forskellige projekter.

Desuden arbejder vi med driftsopgaver ved erhvervsvirksomheder, der ønsker at omlægge driften til mere økologisk drift og mål om at højne biodiversiteten.