Profil

Før opstart af egen virksomhed har jeg 8 års erfaring som hortonom fra forskellige ansættelser lige fra privat tegnestue til projektansættelser i kommunale forvaltninger. Mit arbejde har her været formidling og projektering af grønne områder. Opgaverne har været meget forskellige og varierende i karakter og skala. Fra indretning af haverum i boligforening til tegning og beskrivelse af stiforløb i grønne korridorer i en kommune, samt udarbejdelse af ansøgning til et grønt og bæredygtigt projekt i forbindelse med byfornyelse.

Jeg har erfaring med undervisning indenfor for de grønne områder. Eksempelvis anlægsgartnere og en Green-keeper skole.  Desuden har jeg undervist i pleje og vedligehold og er især skarp på udformning af plejeplaner. Jeg har været konsulent i Haveselskabet og har i dag et samarbejde med dem.

Jeg har stor interesse og kendskab til stauder, buske og træer – de grønne elementer. Især stauderne har min store passion. På KU Science har jeg i mit speciale og efterfølgende arbejdet med staudeanvendelse. I dag arbejder jeg med stauder anvendt i private haver, men også stauder anvendt i det offentlige rum.  Dette har de senere år givet mig konsulentopgaver i kommuner og privat forsyningsselskab. Udover en del aktivitet som forelæsninger på KU – Science, samt foredrag om anvendelse af ‘Stauder til den moderne have’. Teknisk foredrag om LAR (Lokal afledning af regnvand) samt forskellige artikler til fagblade og digitale medier.