Tegnestuen

Bay Have & Landskab arbejder med et stort engagement i udformning af landskaber, haver og grønne rum i det urbane miljø.

Vi tilstræber at arbejde ud fra en stor forståelse for naturgrundlaget, landskabet, jordbund og planter.

Tegnestuen udformer forskellige projekter der spiller sammen med bygninger, omkringliggende landskab og de mennesker der færdes her. Altid med det grønne element i fokus.

Løsning af opgaver sker i tæt dialog med bygherre og kommende brugere samt ønsker og idéer til fremtiden. Kontakt os hvis du/ I har brug for professionel rådgivning til jeres grønne områder. Friske øjne kan komme med nye idéer og ser helt andre muligheder for jeres omgivelser.

Jeg arbejder ud fra mere en 19 års erfaring med en stor viden om planternes egenskaber og krav i relation til anvendelse. Vi arbejder på at skabe anlæg med høj kvalitet, hvor driften er indtænkt og som holder også efter flere år – Tegnestuen har faste samarbejdspartnere med høj kompetence som inddrages når det er nødvendigt. Desuden udfører jeg opgaver for landskabsarkitekter.