Moderne have med styr på regnvandet

Fakta:

Parcelhusgrund 851 m2, beliggende i ny parcelhusudstykning. Hele udstykningen af Anebjerg er omfattet af retningslinjer i en lokalplanen. Sigter mod et fælles mål mht. regnvand, for at aflaste kloaksystemet. Vand fra tage, veje, stier og belægninger afledes via åbne vandrender og opstuves i regnvandssøer.

Ønsker:

En god terrasse, hvor vi kan bo om sommeren. Frugttræer og efterårsbær. Haven må gerne hænge sammen med regnvandssøen samt omgivende natur. Farver i haven året rundt. Blomster til afskæring. Højbede til urter og grønt. Haven let at vedligeholde.

Hoved-idéen:

Tegnestuen har indrettet haven så huset hænger fint sammen med regnvandssøen nedenfor huset imod syd. Søen fungerer som opsamlingsbassin til regnvand for området og naturligt nok havens omdrejningspunkt.

I haven er der 3 forskellige opholdsrum, som kan benyttes på forskellige tidspunkter af dagen. Der er samtidig skabt en arkitekttonisk helhed som får haven til at hænge fint sammen med husets stil.

En permeabel belægning i form af grus, gør haven særdeles let at vedligeholde. Samtidig lever havens indretningen op til lokalplanens krav om begrænset belægning af haverne. En grå betonflise lægges på de tre terrasser og forbinder to stier på syd- og nordsiden af huset.

Træer, buske og farverige staudebede med lette græsser bidrager til biodiversitet og skaber en let stemning i den naturnære have. Desuden medvirker den enkle beplantning i haven til sammenhæng med planter og dyrelivet i regnvandssøen.