Landbohaven fik ellipseform

I en landbohave er der ofte rig mulighed for at få indfriet haveønskerne, måske det hænger sammen med omgivelserne og et større areal.

Haven er delt op i næsten afgrænsede rum med forskellige funktioner og planternes samspil og frodighed. Flere af rummene er indrettet med inspiration fra kulturlandskabet. Det gælder frugt- og bærhaven men også skoven.

I en afgrænset del af træer der står tæt, dannes et tæt løvtag over en skovbund af skovbundsplanter. Her på de ca. 80 kvadratmeter, oplever man en klar følelse af skov: Mørke, tæthed, vildtvoksende skovbund, frodighed og ikke mindst duften af skovbund og summende insekter. Her er snoede gange og god afstand mellem planterne.

I overgangen mellem skov og have, fornemmes en mere flimrende belysning og stien bliver mere kantet – når den fortsætter ind gennem urtehavens højbede og urter.

I havens fjerneste hjørne ligger en rund terrasse, der er et godt sted til ophold i eftermiddagssolen i duften af blomstrende syrener.

Havens overordnede greb og hoved-idé er en ellipse. På en fin måde samler ellipsen haves rum, så hele haven virker klart sammenhængende. Fladerne med græs i den ellipseformede del af haven er brudt flere steder med forskellige stauder- og blomsterbede.

En pergola danner forbindelse mellem hus og have. Herved er der skabt god sammenhæng med den øvrige have.

Forhaven ligger imod syd og har en fantastik udsigt til det omkringliggende landskab. Her er det smukke kig bevaret og kun brudt af et par bølgende linjer af let beplantning. Herved får vi en fin overgang imellem landbohaven og det omkringliggende landskab.

Landbohaven - Plantegning Anne Bay