Andelsforeningen fik en grøn opgradering af gårdhaven

Fakta:

Andelsforening med 24 lejligheder, beliggende på Trøjborg i Århus. Andelshaverne er par med mindre børn, studerende samt en gruppe af mere moden alder.  Deres fælles gårdhaven er ca 450 m2 stor. Det er muligt at opholde sig i gårdhaven – det meste at dagen. Om aftenen er der ikke sol i gården.

Ønsker:

En gårdhave som er let at vedligeholde og smuk og samtidig er spændende at se på året rundt fra boligerne. Fra foreningen var der et ønske om en renoveringsplan for deres gårdhave. I projektets mål, lå der et ønske fra beboerne om at gøre gårdhaven mere anvendelig.

Hoved-idéen:

Konkret er projektets mål, at reducere det store tørrepladsareal som indtil nu, har fyldt en stor del af gårdhaven. I stedet skabes der flere opholdssteder med borde og bænke. Dette vil give mulighed for at langt flere beboere, børn og voksne kan opholde sig i gårdhaven i mindre grupper, men også plads til at være flere samlet.

I forslaget er der indrettet flere opholdssteder, bla. to terrasser. Den ene terrasse, en træ-terrasse placeres i gårdens fjerneste hjørne. Placering af terrasse her, giver også mulighed for en sandkasse, som får en fin intim placering indfanget i skygge fra gårdens store lindetræ. I forbindelse med terrassen her, er der forslag til 4 bede med stauder og høje græsser, som skaber et miljø omkring træ-terrassen. Den anden terrasse placeres midt i gårdrummet, omkring denne skabes et tilsvarende rum, her med en grøn væg af klatreplanter, samt højbede til forskellige bær.

I gårdhavens mest skyggefulde ende er der forslag til et surbundsbed, desuden er her forslag til to nye store højbede som vil være perfekte til blåbær.

Til gårdhave-projektet, er der lavet en plejeplan for hele gården.