Priser

Vi starter ofte med et havebesøg. Et havebesøg ligger på 2.900 kr. incl. moms i Østjylland. Varer normalt 2 timer. Her gennemgår vi haven og taler muligheder, ønsker og behov.

Ved kortere besøg under to timer, f.eks. ved tilbud på et større haveprojekt, eller anden rådgivning – fast pris 1.500 kr. incl. moms. 

Mindre haveskitser incl. havebesøg fra 4.500 kr. incl. moms kan evt. udføres hos jer efter aftale. Større haveskitser og udvidet skitser redigeres på tegnestuen f.eks. med supplerende planteliste eller andet ca. 6.000 – 7.500 kr. incl. moms. 

Haveplan op til 1400 m2  8.500 kr. incl. moms 

Haveplan + planteplan op til 1400 m2 12.000 kr. incl. moms

Større haveskitser og haveplaner kan anvendes af anlægsgartnere til udførsel af projektet. 

Opgaver for boligforeninger eller ejerforeninger gives pris efter størrelse og detaljering. Pris aftales efter besøget.

 Fast pris, kun ved veldefineret opgave
  • En tegning med hoved-idéen for haven eller rummet samt placering af de ønskede elementer.
  • Belægningsdetaljer: En tegning der viser forskellig materialevalg, typer og størrelser, belægningsmønstre.
  • Beplantningsplan: En tegning der sammen med en planteliste beskriver planterne og plantenummer der angiver placering.
  • Tilpasninger undervejs, så projektet bliver justeret efter bygherres ønsker.