Priser

 

Det er vanskeligt at give en pris uden at have set projektet, men følgende er typiske prisniveauer.

Vi starter gerne med et havebesøg. Et havebesøg ligger på 2.900 kr. incl. moms i Østjylland. Normalt er et havebesøg på 2 timer. Her gennemgår vi haven og taler muligheder, ønsker og behov. Efter nærmere aftale kan gives et tilbud på et stører haveprojekt – her ligger en fast pris på 1.500 kr. incl. moms. 

Efter første møde gives en fast pris for en haveplan alt efter ønsker, detaljering evt. plejeplan og planteforslag. Prisen gives ud fra forbrug af timer. Det er muligt at få en skitse optegnet på tegnestuen med ekstra detaljer – efter aftale.

 

Mindre haveskitser incl. havebesøg fra 4.200 kr. incl. moms kan evt. udføres hos jer efter nærmere aftale. Større haveskitser og skitser redigeret på tegnestuen f.eks. udvidet planteliste eller andet fra 5000 – 7000 kr. incl. moms.

En mindre have eller sommerhusgrund er typisk 5.500 – 8.700 kr. incl. moms.

En stor villahave eller et gårdrum ligger fra ca. 8.700 kr. incl. moms og opefter. 

 

Den faste pris inkluderer:

 

  • En tegning med hoved-idéen for haven eller rummet samt placering af de ønskede elementer.
  • Belægningsdetaljer: En tegning der viser forskellig materialevalg, typer og størrelser, belægningsmønstre tilskæring mv.
  • Beplantningsplan: En tegning der sammen med en planteliste beskriver planterne og plantenummer der angiver placering.
  • Tilpasninger undervejs, så projektet bliver justeret efter særlige ønsker.