Priser

Vi starter ofte med et havebesøg. Et havebesøg ligger på 3.200 kr. incl. moms i Østjylland. Varer normalt 2 timer. Her går vi gennem haven og taler muligheder, ønsker og behov. 

Ved kortere besøg under to timer, f.eks. ved tilbud på et større haveprojekt, eller anden rådgivning – fast pris 1.500 kr. incl. moms. 

Mindre haveskitser incl. havebesøg fra 5.500 kr. incl. moms kan evt. udføres hos jer efter aftale. Større haveskitser og udvidet skitser optegnes på tegnestuen f.eks. med supplerende planteliste eller andet ca. 6.500 – 8.000 kr. incl. moms. 

Haveplan inkl. havebesøg op til 1400 m2  fra 8.000 kr. incl. moms 

Haveplan + planteplan afhængig af størrelse fra 12.500 kr. incl. moms. Endelig pris aftales efter besøget.

Større haveskitser og haveplaner kan anvendes af anlægsgartnere til udførsel af projektet. 

Opgaver for boligforeninger eller ejerforeninger gives pris efter størrelse og detaljering. Pris aftales i forbindelse med besøget, når opgaven er nøje defineret.

 Fast pris gives kun ved en nøje defineret opgave
  • En tegning med hoved-idéen for haven eller rummet samt placering af de ønskede elementer.
  • Belægningsdetaljer: En tegning der viser forskellig materialevalg, typer og størrelser, belægningsmønstre.
  • Beplantningsplan: En tegning der sammen med en planteliste beskriver planterne og plantenummer der angiver placering.
  • Tilpasninger undervejs, så projektet bliver justeret efter bygherres ønsker.